महत्वाची संकेतस्थळे


क्र.
संकेतस्थळ
क्र.
संकेतस्थळ
1
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद2संगणक डॉट इन्फो - माधव शिरवळकर
3
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा4अरविंद गुप्ता यांची पुस्तके आणि खेळणी
5
शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे6बालजगत
7
सेकंडरी एजुकेशन मॅनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टीम ( SEMIS )8एजुकेशन फॉर ऑल इन इंडिया
9
स्कूल रिपोर्ट कार्ड10ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेन्सस कमिशनर, इंडिया
11
ICT टीचर ट्रेनिंग12प्रगत शिक्षण संस्था
13
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे14यशदा, पुणे
15
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे16शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर
17
मराठी देशा18राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
19
शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे20सातारा जिल्हा परिषद, सातारा
21
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग22U - DISE ( युनिफाईड डिस्ट्रीक्ट इन्फर्मेशन सिस्टीम फॉर एजुकेशन
23
अवकाशवेध24राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
25
सर्वांसाठी मोफत शिक्षण26महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ
27
ई-शिष्यवृत्ती ( समाजकल्याण )28महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद
29
सातारा जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ30महाराष्ट्र शासन
31
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ( समाज कल्याण विभाग )32मध्याह्न भोजन योजना
33
मराठी विश्वकोश34balaee.com
35
शालार्थ36सोलापूर जिल्हा परिषद, सोलापूर
37
प्रगत शिक्षण संस्थेचे नवनीत38All India School Education Survey
39
साक्षात40जात प्रमाणपत्र पडताळणी माहिती प्रणाली
41
ऑनलाईन सांख्यिकी माहिती प्रणाली ( प्राथमिक शिक्षण )42स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांच्या परवानगी करिता हेतूपत्र मिळण्यासाठीचा अर्ज
43

ई-शिष्यवृत्ती ( अल्पसंख्यांक )44वयाची सोपी गणना