Monday, 17 October 2016

saral / सरल

सरल 

संच मान्यता 

Path : education.maharashtra.gov.in - school - sanch manyata - login 


या path वर जाऊन शाळेची वर्गखोल्यांची माहिती व १ ऑक्टोबर रोजी कार्यरत शिक्षक माहिती भरायची आहे 
ती माहिती कशी भरावी याचा व्हिडीओ
No comments:

Post a Comment