Monday, 16 June 2014

आजचा सुविचार

सद्‍गुणांना कधीच वार्धक्य येत नाही.

No comments:

Post a Comment