Tuesday, 17 June 2014

आजचा सुविचार

जगू शकलात तर चंदनासारखे जगा; स्वत: झीजा आणि इतरांना गंध द्या.

No comments:

Post a Comment