Thursday, 31 October 2013

  • STATE ADMIN >DISTRICT OFFICE 

इथे आपले district office आहे का हे पहावयाचे आहे.


  
  • STATE ADMIN > DEPARTMENT OFFICE   

  येथेही फक्त आपले DEPARTMENT  तपासायचे आहे..   
जसे EDUCATION DEPARTMENT PRIMARY....... 


आणखी पुढे पहा