Saturday, 26 October 2013

Out dated झालंय आयुष्य

Out dated झालंय आयुष्य, स्वप्नही download होत नाही
संवेदनांना 'virus' लागलाय, दु:खं send करता येत नाही
जुने पावसाळे उडून गेलेत, delete झालेल्या file सारखे
अन घर आता शांत असतं, range नसलेया mobile सारखे

hang झालेय PC सारखी, मातीची स्थिती वाईट
जाती माती जोडणारी, कुठेच नाही website
एकविसाव्या शतकातली, पीढी भलतीच 'cute'
contact list वाढत गेली, संवाद झाले mute

computer च्या chip सारखा,
 माणूस मनानं खुजा झालाय
अन 'mother' नावाचा board,
 त्याच्या आयुष्यातून वजा झालाय
 

floppy Disk Drive मध्ये, आता संस्कारांनाच जागा नाही
अन फाटली मनं सांधणारा, internet वर धागा नाही
विज्ञानाच्या गुलामगिरीत, केवढी मोठी चूक
रक्ताच्या नात्यांनाही, आता लागते  facebook.........