Thursday, 31 October 2013
२)DDO LVL १/शाळेचा CODE :

 या ठिकाणी आपल्या शाळेचे ID तयार होतात..

State Admin ->Create Admin Office


 या ठिकाणी खालील माहिती भरावी..

 1. ADMIN OFFICE - जिल्हा परिषद ,DISTRICT OFFICE व DEPARTMENT- PRIMARY EDUCATION DEPARTMENT SELECT करावे.
 2. FINAL LEVEL मध्ये LVL४ निवडावे .
 3. DDO CODE LVL२ (तो मागच्या STEP मध्ये गटशिक्षणाधिकारी यांचा मिळाला आहे.) तो टाकावा.
 4. DDO CODE LVL ३ (जो शिक्षणाधिकारी ,जिल्हा परिषद यांचा आहे.)तो भरावा.
 5. DDO LVL४ (जो CHIEF ACCOUNTANT & FINANCE EXECUTIVE /C.A.F.O. चा आहे.) तो भरावा .
 6. ***DDO चे नाव (इथे मुख्याध्यापकाचे नाव लिहावे.)
 7. ***GENDER (इथे मुख्याध्यापकाचे)
 8. SUB-TREASURY NAME भरावे.(TREASURY NAME  LVL२ चा CODE लिहिल्यावर आपोआप तयार होईल.) 
 9. DDO DESIGNATION मध्ये HEADMASTER कि INCHARGE HM ते लिहावे.
 10. OFFICE NAME (शाळेचे नाव)
 11. माहिती SAVE करा. 

आणखी पुढे पहा