Thursday, 31 October 2013

CONFIGURATION करताना आपल्याला शालार्थशी संबंधित MASTER DATA CENTER (MDC) वर काम करावयाचे आहे. 
 MDC म्हणजेMASTER DATA CENTER.. माहितीचा एकत्रित साठा.. 

टप्पा १ 

प्रथम शालार्थ च्या WEBSITE वर जावे ..
 
http://www.shalarth.maharashtra.gov.in/
 
USER ID - MDC .
 
PASSWORD -(collect from office)टाकून LOGIN करावे.अ}  
आता आपल्याला  एक  window पहावयास मिळेल..तिच्यामध्ये ह्या  path ने जावे.


  •  STATE ADMIN >ADMIN OFFICE MASTER 


या ठिकाणी फक्त आपली administration office आहे का हे तपासायचे आहे.


आणखी पुढे पहा