Monday, 16 September 2013

संगणकाधारित शिक्षण


शाळांमध्ये संगणकाधारित शिक्षणाची अंमलबजावणी करताना राज्याने पुढील हेतू निश्चित केले आहेत.

 

  • शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे.
  • गळतीचे प्रमाण घटविणे आणि धारकता वाढवणे.
  • शिक्षण आकर्षक आणि प्रभावी करणे.
  • शिक्षकांना प्रभावी आणि आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून सक्षम करणे.
  • चित्रे, चलतचित्रे, आवाजाच्या माध्यमातून संकल्पनांवर आधारित शैक्षणिक साहित्याचा डीजीटल वापर.
  • विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाच्या अधिक जवळ नेणे.