Tuesday, 18 October 2016

स्मार्ट टायपिंग - समृद्धी धायगुडे

स्मार्टफोनमधील व्हॉट्‌स ऍप, फेसबुकच्या ऍप्सनी आपले संपूर्ण आयुष्य व्यापले आहे. यावर चॅट करताना आपण सर्रास शॉर्टफॉर्म्स (के- ओके- ऑल करेक्‍ट), कॉइनवर्ल्डचा (ब्रंच- ब्रेकफास्ट ऍण्ड लंच) वापर करतो. हे शॉर्टफॉर्म्स आपल्या इतके अंगवळणी पडले आहेत बऱ्याचदा ते असेच वापरले जातात. या सर्व शॉर्टफॉर्म्सची खरा नेमका अर्थ जाणून घेऊ....

शॉर्टफॉर्म्स (लघुरुप) -    अर्थ

@-----------------------------At
2-----------------------------Tomorrow
2Nite------------------------Tonight
2Day------------------------Today
2Mor------------------------Tomorrow
2L8--------------------------Too Late
G8---------------------------Great
4 ----------------------------For
F9----------------------------Fine
L8----------------------------Later
Me2-------------------------Me Too
W8----------------------------Wait
S2U-----------------------Same To U
B4 ------------------------Before
S2U-----------------------Same To U
RI8------------------------Right
Add-----------------------Address
K--------------------------Okey
App---------------------Application
ATB--------------------All The Best
ASAP------------------As Soon As Possible
B/C--------------------Because
B‘Day------------------Birthday
LOL--------------------Laugh Out Loud
N-----------------------And
Nope------------------No
Oops-----------------Say Somthing, After make mistake
Oye-------------------Listen
PPL--------------------People
PLZ-------------------Please
PM--------------------Private Message
TU--------------------Thanks U
GM-------------------Good Morning
GE-------------------Good Evening
GN------------------Good Night
SRY-----------------Sorry
Thanx, TX---------Thanks
Yeah, YH-----------Yes
WC------------------Welcome
UR-------------------Your
U---------------------You
JK-------------------Just Kidding
FB-------------------Facebook
OMG----------------Oh My God


http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=tBI7HC

Monday, 17 October 2016

saral / सरल

सरल 

संच मान्यता 

Path : education.maharashtra.gov.in - school - sanch manyata - login 


या path वर जाऊन शाळेची वर्गखोल्यांची माहिती व १ ऑक्टोबर रोजी कार्यरत शिक्षक माहिती भरायची आहे 
ती माहिती कशी भरावी याचा व्हिडीओ
Sunday, 25 September 2016

इयत्ता : ४ थी 
विषय : मराठी 
कविता या भारतात...
कवी : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज